Standarder och projektverktyg

Vi arbetar med de senaste standarderna inom projektledning, och har projektledare med lång praktisk erfarenhet från olika verksamheter. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en verksamhetsinriktad projektledning. Vi har certifierad personal för projektverktyg, som arbetar med portföljstyrning, programhantering samt projektstyrning.