Tjänster

Konsulttjänster inom ledarskapskompetens

Vi erbjuder konsulttjänster inom strategisk planering för uppföljning och styrning av projektportföljen. I dessa konsulttjänster ingår arbete med att skapa en riskhanteringsplan, riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering samt riskbemötande. Agila arbetsmetoder krävs ofta när det gäller komplexa projekt, och vi kan även hjälpa er med hur dessa nya arbetsmetoder bör användas, läs mer.

Utveckling av projektkunskap

Med hjälp av vårt komplexitetsverktyg kan vi hjälpa er med att kategorisera projekten i er verksamhet. Komplexitetsverktyget är baserat på helt ny forskning inom projektledning, och hjälper er med att lyckas med projekten. Tag kontakt med oss, så kan vi analysera komplexiteten i er projektverksamhet, mer information hittar du på.

Vi kan hjälpa er med projektorienterat lärande i era projekt, och har moduler på svenska och engelska som är baserade på lärandemål. Genom att använda dessa moduler, kan vi snabbt och effektivt underlätta lärandet av ny projektkunskap.

Konsulttjänster inom projektverktyg

Vi är specialister på projektverktyg, och har lång erfarenhet av IT, och kan hjälpa er med att skapar verksamhetsnytta med projektverktyget. De konsulttjänster vi erbjuder avser bl.a. praktisk projektplanering, resurshantering, uppföljning samt styrning av projekten. Vi kan även hjälpa er med att skapa en projektportfölj med visuella rapporter, läs mer på.