Ledarskapskompetens

Portfölj och programhantering

Vi kan hjälpa till med att koordinera projekt och leda samt samordna flera projektledare för att skapa verksamhetsnytta. I våra tjänster ingår strategisk planering för uppföljning och styrning av projektportföljen. Vi har lång erfarenhet av globala projekt och utvecklingsarbete från olika typer av verksamheter.

Riskhantering i projekt

Vi har personal som är certifierad inom riskhantering, och som är specialister på att arbeta med att maximera möjligheter och att begränsa hot för er verksamhet. PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) är en globalt framtagen certifiering för projektledare som har kunskap, färdighet och lång erfarenhet av riskhanteringsarbete. Vi hjälper er med riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering samt riskbemötande. Riskhanteringsarbetet kan börja med att skapa en riskhanteringsplan.

Agilt arbete

Projektkraven ändras ofta i projekt, och projektarbetet behöver genomföras iterativt och inkrementellt. Vi har personal som är PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), de kan hjälpa er med agila arbetsmetoder när inte de traditionella metoderna räcker till. Projektarbetet uppdelas i tidsbestämda etapper, och vi arbetar med Scrum, Dynamic Systems Development (DSDM), Kanban, Lean, extreme programming (XP) och test-driven development (TDD).