Projektverktyg

IT-stöd

Vi är specialister på olika projektverktyg, och kan hjälpa er med förstudien, för att därefter göra val samt implementera projektverktyg. Vårt mål är att projektverktyget ska stödja verksamheten, och vi kan t.ex. hjälpa er med att:

  • Skapa nya projekt
  • Planera aktiviteter
  • Hantera resurser
  • Göra projektkalkyler
  • Arbeta med projektuppföljning
  • Skapa rapporter
  • Arbeta med projektmallar efter avslutat projekt

Ledningens stöd är centralt när man inför projektverktyget i verksamheten, samtidigt som användarna behöver vägledning och hjälp med hur man skall använda projektverktyget praktiskt. Vi kan hjälpa er med att verksamhetsanpassa användningen av projektverktyget, så att det skapar verksamhetsnytta för både ledningen och användarna.

Flera projekt

Vi har erfarenhet av att skapa en gemensam resurspool för projektverksamheten. Olika rapporter baserade på flera projekt i projektportföljen kan därefter visualiseras. Arbetet med projektverktyget görs tillsammans med användarna och ledningen. Detta säkerställer att projektarbetet i projekten genomförs effektivt och kan presenteras visuellt.