Projektkunskap

Komplex projektledning

Våra projektledare har erfarenhet av komplexa projekt och är certifierade Project Management Professional (PMP). Vi tillämpar de senaste forskningsrönen för komplex projektledning praktiskt, och kan hjälpa er med att utveckla projektkunskap avseende komplex projektledning.

Vårt komplexitetsverktyg kan hjälpa er att kategorisera projekten i verksamheten, det finns flera kategorier, och syftet är att undvika misslyckade projekt. Tag kontakt med oss, så kan vi analysera komplexiteten i er projektverksamhet.

Inspirationsföreläsningar

Projektledning är en nyckelkompetens för alla organisationer, och att arbeta projektorienterat påverkar hela verksamheten. En inspirationsföreläsning är en bra start för att skapa en gemensam utgångspunkt för hur ny projektkunskap kan användas hos er. Vi kan presentera de senaste trenderna och projektnyheterna. Kontakta oss, så återkommer vi med ett förslag.

Projektorienterat lärande

Vi har lång erfarenhet av design av lärande från projekt. Lärandemålen utgör starten för designen, och det är centralt att arbeta med en helhetssyn för ett aktivt lärande i verksamheten. Projektmodellen utgår från en gemensam förståelse, för hur projektarbetet bör genomföras effektivt. En medveten design av projektmodellen, underlättar lärandet i projekten.